Vertene Tone og Rolf Eriksen takker alle som var innom Femund Fjellstue i mange år, og

ønsker Lars Monsen lykke til med

Femund Lodge

i Elgå

mer info: www.femund lodge.no